RubyGems Navigation menu

aws-sdk-cloudtrail 1.24.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.35.0 - June 04, 2021 (45.5 KB)
  2. 1.34.0 - March 10, 2021 (45.0 KB)
  3. 1.33.0 - February 08, 2021 (40.5 KB)
  4. 1.32.0 - February 02, 2021 (40.0 KB)
  5. 1.31.0 - December 11, 2020 (40.0 KB)
  6. 1.24.0 - June 10, 2020 (37.0 KB) 已废弃
显示所有 (51 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

0cb6284319e632eadce0be51103006d491a1f680d4544eb5f2041f7681e42ad2

下载总次数 43,837,409

这个版本 41,964

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: