RubyGems Navigation menu

aws-sdk-cloudformation 1.37.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.58.0 - September 10, 2021 (144.0 KB)
  2. 1.57.0 - September 01, 2021 (144.0 KB)
  3. 1.56.0 - August 30, 2021 (144.0 KB)
  4. 1.55.0 - July 30, 2021 (143.0 KB)
  5. 1.54.0 - July 28, 2021 (143.0 KB)
  6. 1.37.0 - June 10, 2020 (116.5 KB) 已废弃
显示所有 (74 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

a20d8b50a6325c295acc2117183ca72e581fd92b81ed5204dc4ab97b4242f2b5

下载总次数 63,124,579

这个版本 42,209

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: