RubyGems Navigation menu

aws-sdk-chime 1.29.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.47.0 - June 10, 2021 (107.0 KB)
  2. 1.46.0 - May 04, 2021 (107.0 KB)
  3. 1.45.0 - May 03, 2021 (106.0 KB)
  4. 1.43.0 - April 29, 2021 (104.5 KB)
  5. 1.42.0 - March 10, 2021 (104.5 KB)
  6. 1.29.0 - June 10, 2020 (64.5 KB) 已废弃
显示所有 (48 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

9c36fe2a7b9129d5ec3c90e0b7bc09caf7484ddaa8a9f7ce71ad34a3c6d8e172

下载总次数 30,113,804

这个版本 36,264

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: