RubyGems Navigation menu

aws-sdk-appmesh 1.25.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.35.0 - March 10, 2021 (70.0 KB)
  2. 1.34.0 - February 02, 2021 (64.5 KB)
  3. 1.33.0 - November 20, 2020 (59.0 KB)
  4. 1.32.0 - November 05, 2020 (59.0 KB)
  5. 1.31.0 - September 30, 2020 (58.5 KB)
  6. 1.25.0 - June 10, 2020 (45.0 KB) 已废弃
显示所有 (38 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

89082159307a605636a075c3bdad87cb60937fcac50c3362cdc2d34f3aca4eb4

下载总次数 26,002,231

这个版本 35,483

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: