RubyGems Navigation menu

avm-eac_webapp_base0 0.12.3

Put here de description.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 0.13.1 - January 09, 2023 (11.0 KB)
  2. 0.13.0 - December 10, 2022 (11.0 KB)
  3. 0.12.3 - November 16, 2022 (11.0 KB)
  4. 0.12.2 - October 30, 2022 (11.0 KB)
  5. 0.12.1 - October 29, 2022 (11.0 KB)
显示所有 (24 个版本)

Runtime 依赖关系 (6):

avm ~> 0.57
avm-eac_postgresql_base0 ~> 0.2, >= 0.2.1
avm-files ~> 0.6
eac_ruby_utils ~> 0.107, >= 0.107.1

Development 依赖关系 (1):

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Put here the authors

SHA 256 checksum:

7a10b426f487f83664a69c6dee09cd5d51476bb20fc172e7055db33368e4bce0

下载总次数 11,544

这个版本 245

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: