RubyGems Navigation menu

api_call_cache 0.0.6

Useful for inter-service GET HTTP calls

版本列表:

  1. 0.0.6 - September 11, 2018 (7.0 KB)
  2. 0.0.5 - August 25, 2018 (7.0 KB)
  3. 0.0.4 - August 20, 2018 (7.0 KB)
  4. 0.0.3 - August 01, 2018 (7.0 KB)
显示所有 (6 个版本)

所有者:

作者:

  • Akshay Rao, Rupesh Joshi

SHA 256 checksum:

4fecb4aeda1b59b12e24a0f2d3697c9bb8c3b6ea2f8c5d4500d6013e3153bc7d

下载总次数 6,657

这个版本 1,933

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.2

相关链接: