RubyGems Navigation menu

activerecord-jdbch2-adapter 1.2.0

Install this gem to use H2 with JRuby on Rails.

版本列表:

  1. 1.3.25 - August 22, 2018 (6.0 KB)
  2. 1.3.24 - September 24, 2017 (6.0 KB)
  3. 1.3.23 - May 14, 2017 (6.0 KB)
  4. 1.3.22 - December 23, 2016 (6.0 KB)
  5. 1.3.21 - August 18, 2016 (6.0 KB)
  6. 1.2.0 - September 13, 2011 (4.5 KB)
显示所有 (64 个版本)

所有者:

作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini and JRuby contributors

SHA 256 checksum:

247b1a110d743e66f6dee55fabdbc121016dcc45dfa2398bb13c710960b7178b

下载总次数 341,661

这个版本 7,840

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: