RubyGems Navigation menu

aasm 2.1.6

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 5.0.8 - March 04, 2020 (95.5 KB)
  2. 5.0.7 - March 04, 2020 (95.5 KB)
  3. 5.0.6 - September 04, 2019 (94.5 KB)
  4. 5.0.5 - May 17, 2019 (92.5 KB)
  5. 5.0.4 - May 10, 2019 (92.5 KB)
  6. 2.1.6 - August 27, 2010 (18.5 KB) 已废弃
显示所有 (95 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Scott Barron, Scott Petersen, Travis Tilley

SHA 256 checksum:

8d304fb891e8da3a4f37b9369b4e2ae69c0acb1417ce4f8d17427cb9753eec6c

下载总次数 16,180,197

这个版本 25

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: