RubyGems Navigation menu

AntBuilder 0.4.3

AntBuilder: Use ant from JRuby. Only usable within JRuby

版本列表:

  1. 0.4.3 - July 25, 2009 (2.5 MB)
  2. 0.4.2 - July 25, 2009 (2.3 MB)
  3. 0.4.1 - July 25, 2009 (2.3 MB)

所有者:

作者:

  • JRuby-extras

SHA 256 checksum:

27c8cd82b88247306fe7c4a497d324faf9836c7498976eb12faa7787412a1d80

下载总次数 14,545

这个版本 5,744

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: > 0.0.0

相关链接: