RubyGems Navigation menu

zombie_record 0.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.4.3 - January 12, 2021 (11.5 KB)
  2. 1.4.2 - April 11, 2018 (10.5 KB)
  3. 1.4.1 - March 19, 2018 (10.5 KB)
  4. 1.4.0 - April 28, 2017 (10.5 KB)
  5. 1.3.2 - April 08, 2016 (11.0 KB)
  6. 0.0.1 - December 03, 2013 (7.5 KB) 已废弃
显示所有 (13 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Daniel Schierbeck

SHA 256 checksum:

5595d79854339333c97d336bcaa914db99ef1f791c13fea1a90e34dd77e5186b

下载总次数 15,530

这个版本 53

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: