RubyGems Navigation menu

tumblr_client 0.8.5

A Ruby wrapper for the Tumblr v2 API

版本列表:

  1. 0.8.5 - December 01, 2014 (17.5 KB)
  2. 0.8.4 - September 02, 2014 (17.5 KB)
  3. 0.8.3 - June 27, 2014 (17.5 KB)
  4. 0.8.2 - August 07, 2013 (17.0 KB)
  5. 0.8.1 - July 26, 2013 (17.0 KB)
显示所有 (21 个版本)

Runtime 依赖关系 (6):

Development 依赖关系 (4):

所有者:

作者:

  • John Bunting, John Crepezzi

SHA 256 checksum:

6078f6ff48f0755fa610e6b53760f8fc08e01d4d26707cb34c4a7d808150ba34

下载总次数 363,666

这个版本 136,040

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: