RubyGems Navigation menu

ticketmaster-basecamp 0.1.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.4.0 - April 20, 2012 (22.5 KB)
  2. 0.3.9 - March 16, 2012 (21.0 KB)
  3. 0.3.8 - October 26, 2011 (20.5 KB)
  4. 0.2.8 - September 27, 2011 (19.0 KB)
  5. 0.2.7 - July 11, 2011 (19.0 KB)
  6. 0.1.2 - November 05, 2010 (18.5 KB) 已废弃
显示所有 (13 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • HybridGroup

SHA 256 checksum:

985ccbb26b532aa0aa4b014706d3d163f0218e0329218a9a73c0f0653a211588

下载总次数 32,478

这个版本 5

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: