RubyGems Navigation menu

thor 0.9.9

A gem that maps options to a class

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 1.2.2 - May 11, 2023 (52.0 KB)
  2. 1.2.1 - January 04, 2022 (52.0 KB)
  3. 1.2.0 - January 04, 2022 (52.0 KB)
  4. 1.1.0 - January 20, 2021 (55.5 KB)
  5. 1.0.1 - December 17, 2019 (55.0 KB)
  6. 0.9.9 - December 15, 2008* (15.5 KB)
显示所有版本 (共 55 个)

业主:

作者:

  • Yehuda Katz

SHA 256 校验和:

37f6c3a9321d85c444c0a7e9aee6fd789575da2b9b785f4d41a6a959de32c73c

下载总量 685,800,238

这个版本 30,750

许可:

需要的 Ruby 版本:

新的版本需要开启多因素验证: true

链接: