RubyGems Navigation menu

soap4r-ng 2.0.1

Soap4R-ng - Soap4R (as maintained by RubyJedi) for Ruby 1.8 thru 2.1 and beyond

版本列表:

  1. 2.0.4 - June 21, 2018 (110.0 KB)
  2. 2.0.3 - June 29, 2015 (110.0 KB)
  3. 2.0.2 - June 19, 2015 (110.0 KB)
  4. 2.0.1 - June 19, 2015 (110.0 KB)

要求:

none

所有者:

作者:

  • Laurence A. Lee, Hiroshi NAKAMURA

SHA 256 checksum:

1594aa8945cba0046b20d72e2b4abeaa22a74feccdda1ccb289b4c2f78bf787e

下载总次数 227,336

这个版本 1,194

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: