RubyGems Navigation menu

shacl 0.1.0

Implements SHACL Core and SHACL-SPARQL within the RDF.rb ecosystem.

版本列表:

 1. 0.1.1 - February 02, 2021 (35.0 KB)
 2. 0.1.0 - January 04, 2021 (35.0 KB)

Runtime 依赖关系 (4):

 • json-ld ~> 3.1, >= 3.1.7
 • rdf ~> 3.1, >= 3.1.8
 • sparql ~> 3.1
 • sxp ~> 1.1
 • Development 依赖关系 (6):

 • rdf-spec ~> 3.1
 • rdf-turtle ~> 3.1
 • rdf-xsd ~> 3.1
 • rspec ~> 3.10
 • rspec-its ~> 1.3
 • yard ~> 0.9
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Gregg Kellogg

  SHA 256 checksum:

  115cc00e9ede6d8418d747540551e4dc751b82f556bb2b37fd8e8267991c2b6a

  下载总次数 15,691

  这个版本 3,034

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Unlicense

  需要的 Ruby 版本: >= 2.4

  相关链接: