RubyGems Navigation menu

sbpayment 0.11.1

A client library for sbpayment (SB Payment Service) written in Ruby.

版本列表:

 1. 0.11.1 - July 16, 2020 (27.0 KB)
 2. 0.11.0 - March 19, 2020 (26.0 KB)
 3. 0.10.2 - November 27, 2019 (25.5 KB)
 4. 0.10.1 - April 18, 2018 (25.5 KB)
 5. 0.10.0 - April 12, 2018 (25.5 KB)
显示所有 (33 个版本)

Runtime 依赖关系 (3):

 • builder >= 0
 • faraday >= 0.16.0, < 1.1.0
 • xml-simple >= 0
 • Development 依赖关系 (8):

  所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • Kohei Hasegawa, miyucy

  SHA 256 checksum:

  27c8e1ee33b29b1363d57186ba8a3cfb4ab0029b60d397799879a1344394acb2

  下载总次数 360,526

  这个版本 118,837

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  MIT

  需要的 Ruby 版本: >= 2.2

  相关链接: