RubyGems Navigation menu

ruboto 0.6.0.rc.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.6.1 - March 15, 2017 (1.1 MB)
  2. 1.6.0 - December 28, 2016 (1.1 MB)
  3. 1.5.0 - November 17, 2016 (1.1 MB)
  4. 1.4.1 - January 22, 2016 (1.1 MB)
  5. 1.4.0 - December 24, 2015 (1.1 MB)
  6. 0.6.0.rc.0 - April 17, 2012 (1.0 MB) 已废弃
显示所有 (65 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Daniel Jackoway, Charles Nutter, Scott Moyer, Uwe Kubosch

SHA 256 checksum:

5eccf2244c09bc5b1da56296b1613f95eaa73dd44ec01d671ddb449576f65287

下载总次数 91,213

这个版本 19

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: