RubyGems Navigation menu

rouge 3.2.0

Rouge aims to a be a simple, easy-to-extend drop-in replacement for pygments.

版本列表:

  1. 3.26.1 - September 17, 2021 (485.5 KB)
  2. 3.26.0 - December 08, 2020 (485.5 KB)
  3. 3.25.0 - November 10, 2020 (483.5 KB)
  4. 3.24.0 - October 13, 2020 (483.5 KB)
  5. 3.23.0 - September 08, 2020 (480.5 KB)
  6. 3.2.0 - August 02, 2018 (284.0 KB)
显示所有 (125 个版本)

所有者:

作者:

  • Jeanine Adkisson

SHA 256 checksum:

4123acf6204d09bb087d002cba0fce1b3b6d297b885557e2e2cddb6a66db3f3b

下载总次数 69,883,507

这个版本 160,933

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT, BSD-2-Clause

需要的 Ruby 版本: >= 2.0

相关链接: