RubyGems Navigation menu

rmagick 2.5.0

RMagick is an interface between Ruby and ImageMagick.

版本列表:

  1. 5.1.0 - November 15, 2022 (236.0 KB)
  2. 5.0.0 - October 06, 2022 (227.0 KB)
  3. 4.3.0 - September 23, 2022 (229.5 KB)
  4. 4.2.6 - July 15, 2022 (229.5 KB)
  5. 4.2.5 - April 06, 2022 (228.5 KB)
  6. 2.5.0 - June 08, 2008* (1005.5 KB)
显示所有 (92 个版本)

所有者:

作者:

  • Tim Hunter

SHA 256 checksum:

62bd5e7beddef88bd06679f97bbe9790e3b81cc33cbd27ae0b30751862745d6c

下载总次数 32,269,723

这个版本 4,518

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.2

相关链接: