RubyGems Navigation menu

rmagick 2.16.0

RMagick is an interface between Ruby and ImageMagick.

版本列表:

  1. 4.1.2 - April 13, 2020 (225.5 KB)
  2. 4.1.1 - March 28, 2020 (225.0 KB)
  3. 4.1.0 - March 22, 2020 (224.5 KB)
  4. 4.1.0.rc2 - September 17, 2019 (1.9 MB)
  5. 4.1.0.rc1 - September 12, 2019 (1.9 MB)
  6. 2.16.0 - August 15, 2016 (1.5 MB)
显示所有 (82 个版本)

Development 依赖关系 (4):

要求:

ImageMagick 6.4.9 or later

所有者:

作者:

  • Tim Hunter, Omer Bar-or, Benjamin Thomas, Moncef Maiza

SHA 256 checksum:

06d3c969889d31065127e90a612904c575785293420f6d044a8b4dda58093d55

下载总次数 20,106,774

这个版本 6,639,793

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.5

相关链接: