RubyGems Navigation menu

rmagick 2.13.1

RMagick is an interface between Ruby and ImageMagick.

版本列表:

  1. 4.2.2 - February 24, 2021 (227.5 KB)
  2. 4.2.1 - February 08, 2021 (227.5 KB)
  3. 4.2.0 - February 05, 2021 (227.5 KB)
  4. 4.1.2 - April 13, 2020 (225.5 KB)
  5. 4.1.1 - March 28, 2020 (225.0 KB)
  6. 2.13.1 - April 05, 2010 (1.2 MB)
显示所有 (85 个版本)

所有者:

作者:

  • Tim Hunter, Omer Bar-or, Benjamin Thomas

SHA 256 checksum:

ee9ff0f926496e77df1c17ec29869ace1655263be614b1fa39aa85c60f0eef3a

下载总次数 22,168,501

这个版本 1,635,768

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.5

相关链接: