RubyGems Navigation menu

rdf 3.1.14

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.2.9 - August 07, 2022 (153.0 KB)
  2. 3.2.8 - May 29, 2022 (152.5 KB)
  3. 3.2.7 - April 22, 2022 (152.5 KB)
  4. 3.2.6 - March 14, 2022 (152.5 KB)
  5. 3.2.5 - February 23, 2022 (152.0 KB)
  6. 3.1.14 - May 29, 2021 (148.5 KB) 已废弃
显示所有 (150 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Arto Bendiken, Ben Lavender, Gregg Kellogg

SHA 256 checksum:

40e3888567453fdac796776c44809d07785c24c350da54fbea50616b5f373020

下载总次数 1,913,604

这个版本 1,811

许可:

Unlicense

需要的 Ruby 版本: >= 2.4

相关链接: