RubyGems Navigation menu

rbt 0.8.67

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.10.148 - May 06, 2021 (3.8 MB)
  2. 0.9.007 - April 02, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.8.112 - March 08, 2021 (3.7 MB)
  4. 0.8.67 - August 25, 2020 (3.6 MB) 已废弃
显示所有 (1699 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

e2ebb7b1a432443451ffe78d8f834f4a6dc2cdebb570e4a01840ca8389844f16

下载总次数 338,123

这个版本 95

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.4

相关链接: