RubyGems Navigation menu

rbt 0.8.55

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.55 - July 18, 2020 (3.6 MB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

b6b6cfa8f8b259937db324a9af6d3616f73e4cb3971323a10d602d9423b7157d

下载总次数 330,989

这个版本 99

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.4

相关链接: