RubyGems Navigation menu

rbt 0.8.53

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.10.157 - June 07, 2021 (3.8 MB)
  2. 0.9.007 - April 02, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.8.112 - March 08, 2021 (3.7 MB)
  4. 0.8.53 - July 15, 2020 (3.6 MB) 已废弃
显示所有 (1708 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

65a5215fbfd298a886794887d040a99b15a03c7bb353d84cfc124f34a1cb347a

下载总次数 339,216

这个版本 91

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.2

相关链接: