RubyGems Navigation menu

rbt 0.8.42

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.42 - June 30, 2020 (3.5 MB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

cd059ba5f30f29c5bc1e83133c5138253fd1e36bd29c727f765f66b388468453

下载总次数 330,989

这个版本 97

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.4

相关链接: