RubyGems Navigation menu

rbt 0.8.20

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.10.150 - May 08, 2021 (3.8 MB)
  2. 0.9.007 - April 02, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.8.112 - March 08, 2021 (3.7 MB)
  4. 0.8.20 - June 11, 2020 (3.4 MB) 已废弃
显示所有 (1701 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

57b37d2138d38d9a46f49fbf68fd9d1401d48c2f709bcb3e70b18934c8f3bc2e

下载总次数 338,352

这个版本 48

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.4

相关链接: