RubyGems Navigation menu

rbt 0.7.94

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.7.94 - February 26, 2020 (2.1 MB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

4c2a40a611c2639ade3f93eacfed426d0c2e6727b6e616861182be8e78b689a6

下载总次数 330,959

这个版本 35

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.0

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.2

相关链接: