RubyGems Navigation menu

rbt 0.7.57

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.7.57 - January 02, 2020 (2.0 MB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

1250a5522228c7d2ec5edcd3d9fd02ac39748ca9de1d3962bf129dad903eec66

下载总次数 331,089

这个版本 112

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.5

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.2

相关链接: