RubyGems Navigation menu

rbt 0.7.27

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.002 - March 09, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.112 - March 08, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.7.27 - December 06, 2019 (2.0 MB) 已废弃
显示所有 (1549 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

14fd77d4de64166bc56285b3b3670a9587355f61830be27a5f501a7f852c7249

下载总次数 331,223

这个版本 68

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.5

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.6

相关链接: