RubyGems Navigation menu

rbt 0.6.116

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.6.116 - May 18, 2019 (1.9 MB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

acaee8da070a4025033eb67239f0cdec6d11bbd6b955e21920fa860a593c291c

下载总次数 330,989

这个版本 167

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.3

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: