RubyGems Navigation menu

rbt 0.5.71

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.5.71 - October 30, 2018 (1.3 MB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

a537fcae92ebb0e45ed4174384340adc6ee276cc996f101b3c8015b03b6e0326

下载总次数 330,989

这个版本 275

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.3

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: