RubyGems Navigation menu

rbt 0.5.56

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.5.56 - October 18, 2018 (1.4 MB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

bab93e01f10bdf4f1f5072cb06c6356216a5df3edc883349efff4248daf1df53

下载总次数 331,041

这个版本 259

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.2

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.6

相关链接: