RubyGems Navigation menu

rbt 0.5.13

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.5.13 - September 26, 2018 (1.3 MB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

60f658d3820223b3beca2f588ac30b36bc47c22fbaa241ccdb77cb9a4d1c1f78

下载总次数 331,097

这个版本 347

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: