RubyGems Navigation menu

rbt 0.5.101

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.5.101 - November 12, 2018 (1.4 MB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

f17a5971dffd902f0fdea6c4745aceb6e17bc9db8826990d8cc7cb6d950d8ce7

下载总次数 331,062

这个版本 259

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.3

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.6

相关链接: