RubyGems Navigation menu

rbt 0.3.23

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.3.23 - March 02, 2018 (350.0 KB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

6831832739799f79b922683dfb63f574ac5bca174eff679f8aa5d75ca53a96f6

下载总次数 330,978

这个版本 235

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.6

相关链接: