RubyGems Navigation menu

rbt 0.11.53

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.11.118 - May 29, 2023 (4.4 MB)
  2. 0.11.53 - November 21, 2022 (4.3 MB) 已废弃
  3. 0.10.215 - August 21, 2022 (3.9 MB)
显示所有 (1873 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

5f4a2fc1513438d0e26c58c25f01485d4fdab2228e946f7ea3d91456092f7b97

下载总次数 357,650

这个版本 57

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.6

需要的 RubyGems 版本: >= 3.3.26

相关链接: