RubyGems Navigation menu

rbt 0.1.381

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.1.381 - October 22, 2017 (313.5 KB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

73f81f5edd65066efaa35cf8ad6bcf45e2db79cc8e7aacb7ab1e3c2bdf805ba1

下载总次数 330,989

这个版本 284

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.2

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.13

相关链接: