RubyGems Navigation menu

rbt 0.1.345

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.10.157 - June 07, 2021 (3.8 MB)
  2. 0.9.007 - April 02, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.8.112 - March 08, 2021 (3.7 MB)
  4. 0.1.345 - September 30, 2017 (305.0 KB) 已废弃
显示所有 (1708 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

b954228759aa4268a6f97ee4fe2530546856988a584e8da26132b05734b4e707

下载总次数 339,225

这个版本 290

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.2

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.13

相关链接: