RubyGems Navigation menu

rbt 0.1.336

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.1.336 - September 28, 2017 (302.0 KB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

991849d6566fe35ee83b7bf7b7a7523bf1c3ce39affeb4fff0cdd8b30ff579c5

下载总次数 331,097

这个版本 282

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.2

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.13

相关链接: