RubyGems Navigation menu

rbt 0.1.241

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.1.241 - August 28, 2017 (271.0 KB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

7065cc2f309c0180eaae8e77468e3d15b6cad13d3bfaee3de9653c6bc3ffb125

下载总次数 330,960

这个版本 312

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: