RubyGems Navigation menu

rbt 0.0.77

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.0.77 - October 19, 2015 (113.0 KB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

1ea73f08c1c4c312eb5202520968c25bc43c4c03eb912974f675749969c1cd9b

下载总次数 331,042

这个版本 303

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.3

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: