RubyGems Navigation menu

rbt 0.0.5

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.0.5 - November 30, 2013 (142.0 KB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

53abe5f05bfaac2b6529357afe12e56d2110e2557b96d5d070c37201f4a646d4

下载总次数 331,040

这个版本 713

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: