RubyGems Navigation menu

rbt 0.0.378

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.0.378 - March 07, 2017 (219.0 KB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

45a329db64bc290466a875a8a0dac6bd25d299ec9e5b6133952fe261eac0a7da

下载总次数 331,039

这个版本 205

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.10

相关链接: