RubyGems Navigation menu

rbt 0.0.357

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.0.357 - February 07, 2017 (214.0 KB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

c091fbaf692bff39c7334426c489d8d9ff8534dbbc4e2a16b6b84a7828d763f4

下载总次数 330,989

这个版本 184

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.9

相关链接: