RubyGems Navigation menu

rbt 0.0.273

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.0.273 - March 28, 2016 (202.5 KB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

fc18bcc311f654dc8e7f60235501d5fcdad26f54fcc497d86e4efc8e3d58c518

下载总次数 331,057

这个版本 291

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

需要的 RubyGems 版本: = 2.6.1

相关链接: