RubyGems Navigation menu

rbt 0.0.250

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.0.250 - February 10, 2016 (195.5 KB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

adf7287ac58c70c800017ae28bac90238c7de384ba1f93fb7db38bc195cb5711

下载总次数 330,989

这个版本 195

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: