RubyGems Navigation menu

rbt 0.0.222

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.0.222 - January 16, 2016 (186.5 KB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

c1a1a6a1d103f8938d70d4aad892bfdeee54cea8fd2200961fcc8c20cbbcb354

下载总次数 331,106

这个版本 204

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: