RubyGems Navigation menu

rbt 0.0.106

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.0.106 - October 31, 2015 (123.5 KB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

6cc9d864c1c2169dbfbf2d09d958508199aeacd7d230f6a0bfbd15294ccd5f3b

下载总次数 330,967

这个版本 278

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.3

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: