RubyGems Navigation menu

rails_admin-lbgraham 0.4.2